Dans – Reglement

Afspraken tbv Productgroep BOM SSS Helden

1. Algemeen
De productgroep Bom bestaat uit een of meerdere groepen. In deze groepen is de training speciaal gericht op deelname aan wedstrijden/demonstraties.

2. Lidmaatschap
2.1 Men kan lid worden van een dansgroep op aanwijzing van de betreffende leiding van de productgroep.
2.2 Leden worden ingedeeld afhankelijk van leeftijd en/of technische prestaties. Deze indeling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Uitleg over de verschillende niveaugroepen staat op website.
2.3 Tussentijds kan , als daar een gegronde reden voor is, het lidmaatschap op initiatief van het bestuur worden beëindigd.
2.4 Indien de technische prestaties tijdens de wedstrijden en trainingen onvoldoende zijn, kan het technisch kader besluiten het betreffende lid in niveau te wijzigen. Of het kan uit de selectie gehaald worden tijdens een wedstrijd.
2.5  Gedurende het lidmaatschap kan het lidmaatschap niet op eigen initiatief worden beëindigd, dit i.v.m. de samenstelling en indeling van de groepen voor de wedstrijden.

3. Kleding
3.1 Tijdens wedstrijden is het dragen van danskleding verplicht. Broeken, schoentjes en het danstopje kunnen elk jaar bij besteld worden.  Vanaf C-niveau zijn ook dansschoenen verplicht.
3.2 Heeft een kind niet de juiste kleding kan het niet deelnemen aan wedstrijden/demonstraties.
3.3 Danskleding mag best met trainingen gedragen worden, zorg wel voor een goede verzorging zodat we geen kleurverschillen krijgen.

4. Wedstrijden/Danstalentendag
4.1 Elk jaar zijn de 2 jaarlijkse wedstrijden (voorronde NK en Limburgse). Iedereen is verplicht om daaraan mee te doen.
4.2 Bent U verhinderd, graag voor februari, afmelden bij desbetreffende leiding i.v.m. eventuele veranderingen in dans.
4.3 Elk jaar wordt er een danstalentendag georganiseerd. Deelname tot en met 16 jaar verplicht.

5. Trainingen
5.1 Van de danser wordt verwacht dat ze alle trainingen aanwezig zijn.
5.2 Bij verzuim tijdig bericht naar leiding met opgave van reden.
5.3 Indien nodig kan vlak voor wedstrijden extra getraind worden.

Helden, 1 november 2008