Gym – Kidsgym

  • Alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar zijn van harte welkom om bij de kidsgym te komen gymmen.

  • Iedere les heeft een vaste opbouw wat zorgt voor structuur en duidelijkheid bij de kinderen. Onderdelen als springen, zwaaien, balanceren, rollen en klimmen en klauteren komen iedere les aan bod. Ieder kind kan op zijn of haar eigen niveau lekker bewegen. Tijdens de lessen wordt het klimmen op de toestellen afgewisseld met diverse spel- en dansvormen.

  • Naast het verbeteren van de motorische vaardigheden wordt er ook vooral ook aan de sociale vaardigheden van uw kinderen gewerkt. Zowel in spelvorm als op de toestellen leert uw zoon/dochter sociale vaardigheden zoals bijvoorbeeld: samenwerken en op elkaars beurt wachten.

  • Sinds 2014 is SSS Helden in het bezit van het officiële keurmerk van het Nijntje beweegdiploma. Tijdens de lessen worden kinderen aan de hand van het Nijntje beweegdiploma gestimuleerd om alle basisvormen van bewegen aan te leren. Twee keer per jaar wordt er een diploma les georganiseerd waarbij de vooruitgang van de kinderen wordt beloond met het Nijntje beweegdiploma.

  • info via recreatief@ssshelden.nl KNGU_Online_Keurmerk definitief