Informatie – Aan- en afmelden

Aanmelden

Denkt u erover om lid te worden? Voorafgaande aan het lidmaatschap kunt u gratis een ‘proefles’ volgen of gewoon een keer komen kijken. Het is mogelijk om u op elk moment in het jaar aan te melden als lid, vooropgesteld dat er voldoende plaats is binnen de gekozen groep. Hiervoor kunt u contact opnemen via de mail met de voorzitter van de betreffende productgroep. Het betreffende e-mailadres kunt u vinden bij contact.

Aanmelden kan uitsluitend via de website, door middel van een aanmeldingsformulier. U ontvangt hier altijd een bevestiging van.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Afmelden

Afmelden dient te geschieden voor 1 januari (1e half jaar) of voor 1 juli (2e half jaar). Zolang uw afmelding niet is ontvangen, beschouwen wij u als lid en bent u derhalve contributie verschuldigd. Wij moeten als vereniging betalen aan de KNGU. Dus als u zich te laat afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt de contributie aan u door te rekenen.

Afmelden kan uitsluitend via de website, door middel van een afmeldformulier. U ontvangt hier altijd een bevestiging van.

Klik hier voor het afmeldingsformulier.

Afmelden voor een lesuur

Afmelden voor een lesuur kan uitsluitend bij de leiding die het betreffende lesuur verzorgt.