Informatie – Commissies

Vrijwilligers

T.a.v. de structurering van de commissie vrijwilligers en de onderliggende activiteiten is nog geen concrete invulling gegeven aan deze commissie.
Momenteel worden deze activiteiten nog door het bestuur zelf verricht.

Opleidingen

Het bestuur heeft het beleid om bij voorkeur gediplomeerde leiding voor de groepen te hebben. Ieder jaar worden er standaard opleidingen verzorgd om ervoor te zorgen dat iedereen op niveau blijft, dan wel wordt bijgeschoold daar waar nodig.

Bovendien worden individuele opleidingen gevolgd om de status van gediplomeerde leidster dan wel leider te verwerven.

Op individuele basis kunnen de volgende cursussen gevolgd worden:

 • Cursus KNGU voor het verwerven van een gediplomeerde status.
 • Er is een mogelijkheid een opleiding ‘junior assistent’ te volgens om de te proeven aan het leiding geven.
 • Bijscholing licentie C verlenging voor de gediplomeerde leiding.
 • Bijscholing jureren voor juryleden van turnen en jazdans.

De activiteiten in deze commissie worden door het bestuur zelf verricht.

Nevenactiviteiten

Diverse nevenactiviteiten worden gedurende het jaar georganiseerd:

 • Oudermiddag (1x per 2 jaar)
 • Kampweekend (1x per jaar)
 • Fietstocht voor volwassenen
 • Herfstactiviteit
 • Kerstactiviteit
 • Zwarte pietengym
 • Feestavond voor kader en vrijwilligers

Deze commissie wordt getrokken door Jozien Joosten en Michelle Peeters

PR en Communicatie

Deze commissie heeft diverse activiteiten ontplooid:

 • Via de website kunt u alle informatie (o.a, contributie/aan- en afmelden/uitslagen/verslagen/foto’s e.d.) bekijken.
 • Ten behoeve van het kader is een specifiek informatie boekje verschenen met richtlijnen en afspraken binnen de vereniging.
 • In het ‘Heldens Nieuws’ verschijnen regelmatig uitslagen van wedstrijden e.d.

Deze commissie wordt getrokken door Marloes Knaapen.

Accommodatie en Materiaal

Het materiaal dat door de vereniging gebruikt wordt bijgehouden door deze commissie.
We maken gebruik van 2 gymzalen in het multifunctionele centrum Kerkeböske.

Deze commissie wordt getrokken door Maarten Bos.

Sponsoring

In 2014 is er een sponsorcommissie opgericht met als doel sponsoring centraal te regelen. Dit doen we door alle activiteiten te bundelen en hier een sponsorpakket voor samen te stellen. Dit bestaat uit:

 • een advertentie in het programmaboekje dat met het kamp en de dansdag wordt uitgegeven;
 • uw naam/logo wordt geprojecteerd bij diverse activiteiten, zoals de dansdag, oudermiddag, kampioenschappen, enz.;
 • op de website van SSS Helden wordt uw naam/logo vermeld.

Op deze manier heeft u de mogelijkheid om uw bedrijf onder de aandacht te brengen van een groot publiek én u steunt SSS Helden daarmee.
Deze commissie bestaat uit: Jozien Joosten, Joyce Lemmen, Ruth Steeghs, Jose Ummenthun
E-mailadres: sponsoring@ssshelden.nl