Informatie – Contributie

Hieronder treft u een overzicht aan van de contributie voor het jaar 2018. De contributie is ongewijzigd t.o.v. 2017. Alle bedragen zijn in Euro’s. Het seizoen bestaat uit 10 maanden. Aan onderstaand schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Contributie

 • Contributie (inclusief wedstrijdgelden) wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.
 • Jaarlijkse contributieverhoging in lijn met de inflatiecorrectie.
 • Contributiegelden per 10 maanden gesplitst in twee termijnen (6 maanden (jan/jun) en 4 maanden (sep/dec))
 • Vanaf het 5e uur is er een vaste tariefstijging van €35,- per uur
 • De automatische incasso’s/inning is als volgt:
  Contributie 1e half jaar: eind januari
  Contributie 2e half jaar: eind september
  Turnpakje: eind november
  Bijdrage trainingen Budel: maart
  Bijdrage wedstrijdgeld: mei
Contributie per 1-1-2018 in euro
  1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur
Uurtarief 120 85 55 45 35
Cumulatief tarief 120 205 260 305 340
Afwijkende tarieven per 1-1-2018 in euro  
Kidsgym, Kinderjazz 110
Recreatief wandelen t/m 60 jaar 90
Recreatief wandelen ouderen 75
Special gym 130