Informatie – Contributie

Hieronder treft u een overzicht aan van de contributie voor het jaar 2016. Alle bedragen zijn in Euro’s. Het seizoen bestaat uit 10 maanden. Aan onderstaand schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Contributie

  • Contributie (inclusief wedstrijdgelden) wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.
  • Jaarlijkse contributieverhoging in lijn met de inflatiecorrectie.
  • Contributiegelden per 10 maanden gesplitst in twee termijnen (6 maanden (jan/jun) en 4 maanden (sep/dec))
  • Vanaf het 5e uur is er een vaste tariefstijging van €35,- per uur
Contributie per 1-1-2016 in euro
  1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur
Uurtarief 120 85 55 45 35
Cumulatief tarief 120 205 260 305 340
Afwijkende tarieven per 1-1-2016 in euro  
Kidsgym, Kinderjazz 110
Recreatief wandelen t/m 60 jaar 90
Recreatief wandelen ouderen 75
Special gym 130