Informatie – Historie

Gymnastiekvereniging SSS  (Sport-Staalt-Spieren) Helden is opgericht in 1932. De vereniging bestond toen uit alleen maar jongens in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De lessen vonden plaats buiten het patronaat op primitieve toestellen. Pas in 1950 kwam er een dames- afdeling binnen de gymnastiekvereniging ook in de leeftijd van 8 jaar tot 12 jaar. In 1961 werd het patronaat verbouwd tot een gymzaal.
In 1964 kreeg SSS ook selectiegroepen. Dit was van groot belang om gelijk op te gaan met de op steeds hoger niveau turnende verenigingen in de bond. Al spoedig behoorden de turners en turnsters van SSS tot de top van district Venlo.
In de zeventiger jaren werd de ritmische gymnastiek geïntroduceerd. Later werd dit jazzdans en momenteel noemen we dat Bewegen Op Muziek. Ook in deze categorie neemt Gymnastiekvereniging SSS deel aan wedstrijden en zijn de prestaties goed.
In de jaren tachtig ging de kleutergym van start. Mede door de inzet van bestuur, leiding en vrijwilligers is SSS inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van ongeveer 500 leden. Het sportaanbod is uitgebreid. Binnen de vereniging kan zowel in wedstrijdvorm als op recreatieve wijze sport worden bedreven, daarvoor zijn een viertal productgroepen actief:
Turnen
Bewegen op muziek
Recreatief
Sportief wandelen

Inmiddels is er een nieuw multi functioneel centrum gerealiseerd met 2 prachtige gymzalen.