Turnen – Reglement

Afspraken tbv Productgroep Turnen SSS Helden
1 Algemeen
De productgroep turnen bestaat uit een of meerder groepen. In deze groepen is de training speciaal gericht op deelname aan wedstrijden, demonstraties en persoonlijke kampioenschappen.

2 Lidmaatschap:
2.1 Men kan lid worden van de productgroep turnen op aanwijzing van het technische kader van SSS Helden.
2.2 Leden worden ingedeeld afhankelijk van leeftijd en/of technische prestaties. Deze
indeling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
2.3 Tussentijds kan, als daar een gegronde reden voor is, het lidmaatschap op initiatief van het bestuur worden beëindigd

2.4 Gedurende het wedstrijdseizoen kan het lidmaatschap niet op eigen initiatief
worden beëindigd, dit i.v.m. de samenstelling en indeling van de groepen voor wedstrijden.

3 Kleding:
3.1 Aanschaf clubpakje is verplicht: ongeveer 1 keer per 3 jaar is er een vernieuwing van
het clubpakje. (ter beoordeling van Technisch kader)
3.2 Tijdens training moet er turnpakje gedragen worden, evt met turnbroekje
3.3 Bij persoonlijke wedstrijden, groepswedstrijden en bij de clubkampioenschappen is het
dragen van het clubpakje verplicht. Bij een toestelfinale mag men zelf een keuze maken.

4 Wedstrijden:
4.1 Het deelnemen aan competitiewedstrijden en persoonlijke wedstrijden is voor turnsters tot en met 16 jaar        verplicht. Daarna mogen ze de keuze maken tussen of competitie, persoonlijke wedstrijden of beiden.
4.2 Ouders zorgen bij wedstrijden dat hun kind tijdig aanwezig is. De leiding geeft tijdig door waar en hoe laat
de wedstrijd begint. Alle informatie komt op de site www.ssshelden.nl te staan.

5 Clubkampioenschappen:
5.1 Elk jaar aan het begin of aan het einde van het seizoen worden de clubkampioenschappen
georganiseerd.
5.2 Deelname voor verplichte oefenstof

5.3 Indien de technische prestatie tijdens de wedstrijden, clubkampioenschappen en de trainingen
onvoldoende zijn, kan het technisch kader besluiten het lidmaatschap van de wedstrijdgroep te beëindigen en
de turnster terug te zetten naar een recreatiegroep.

6 Trainingen:
6.1 Van de turnster wordt verwacht dat zij alle trainingen aanwezig is.
6.2 Bij verzuim tijdig bericht naar leiding met opgaaf van reden.
6.3 Bij uitzonderlijke prestaties kan de leiding besluiten dat er met turnsters/turners extra
getraind wordt.

Helden, 1 september 2015